Så klippes der løs i rabatten igen

Nu er det igen blevet tid til forårsklipning af græs i rabatter med mere - hold områderne frie, lyder det fra regionskommunen.
Bornholms Regionskommune begynder at klippe græsset på rabatter og grøfter fra mandag den 27. maj. Opgaven udføres af OK Entreprise/Futurae. Det fremgår af kommunens hjemmeside.

I foråret vil der blive klippet forkanter på hele vejnettet og omkring skilte og faste genstande Derfor anmoder kommunen om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald bliver fjernet for at undgå beskadigelser på materiel.

- Vi vil også bede om, at f.eks. cykler ikke, i nærmeste fremtid, bliver stillet på rabatter og grøfter. Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting kan medføre erstatningsansvar, lyder henstillingen.