Flere bornholmske førstegangsvælgere

Meget få unge stemmer, når der er Europa-Parlamentsvalg. På Bornholm var der færre, som stemte i 2014 end landsgennemsnittet.
Kun 34 procent af de unge bornholmske førstegangsvælgere afgav deres stemme, da der sidst var valg til Europaparlamentet. På landsplan var tallet 39 procent.

Det skal der gøres noget ved, mener de bornholmske ungdomspartier, Dansk Socialdemokratisk Ungdom, SF Ungdom og Venstre Ungdom.

Derfor var der fælles vandring fra Campus Bornholm mod Borgerservice i dag med det formål at få flere til at stemme.

For at få det til at lykkes, blev der stemt på forhånd før valget på søndag ved at benytte sig af muligheden for at brevstemme.

- Mange unge får ikke brugt deres stemme. Især ikke til Europaparlamentsvalget, og da der både er valg til Folketinget og til parlamentet denne gang, så har vi valgt at sætte fokus på, at flere skal huske at stemme. Derfor vandrer vi i fællesskab til Borgerservice for at stemme sammen i dag, fortæller formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom Bornholm, Mikkel Holm Tved.

Naturligvis blev der delt kolde øl ud på turen fra Campus Bornholm. Og om det var fællesskabet, de kolde øl eller ønsket om at bruge sin stemme skal være usagt, men cirka 20 af de unge førstegangsvælgere var med på turen og fik afgivet deres stemme.

Der er valg til Europaparlamentet på søndag d. 26. maj.