Møde om operatøruddannelse på Campus

Der er brug for industrioperatører – Campus Bornholm inviterer til infomøde.
Industrioperatøruddannelsen er en kort og bred uddannelse, som der bliver mere og mere brug for i fremtiden. Derfor inviterer Campus Bornholm til informationsmøde på onsdag i næste uge på Merkurvej 10, der er det tidligere erhvervsgymnasium), lokale 0.311.

Her kan interesserede høre om indholdet i uddannelsen, og hvilke krav og muligheder der er for job og karriere.

Nye regler gør det attraktivt at tage en voksenlærling, fordi den 2-årige uddannelse til industrioperatør kan tages med merit, hvis man har erhvervserfaring fra en produktionsvirksomhed i forvejen.

Uddannelsen til industrioperatør knytter sig ikke fagligt til en bestemt branche, men tilfører medarbejderen en bred og værdifuld viden i en produktion. Uddannelsen bruges inden for fødevare-, medicinal- og metalindustrien, og uddanner medarbejdere i at anvende almindeligt forekomne maskiner og værktøjer, kende og anvende sikkerheds- og miljøregler og forstå sammenhængen i virksomhedens produktionsforhold, planlægge eget arbejde og deltage i planlægning af produktionsgruppens arbejde.

Desuden har industrioperatøren et indgående kendskab til automatik, herunder overvågning af automatiske maskiner og anlæg.

På informationsmødet kan man møde repræsentanter fra JENSEN Denmark A/S, Beck Pack Systems A/S og Ole Almeborg A/S som fortæller om industrioperatørernes arbejde på virksomhederne.