BRK vil høre dit forslag til nye kystområder

Kommunalbestyrelsen vil skabe attraktive boligområder langs kysten og vil gerne høre din mening, idé eller forslag til projektet.
Kommunalbestyrelsen peger på, at nogen områder i kystnærhedszonen skal være såkaldte udviklingsområder.

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og tre kilometer ind i landet. Kommunerne kan ansøge om at landzonearealer i kystnærhedszonen får status som udviklingsområder.

Det er endnu ikke besluttet hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder. Dem der bliver udvalgt skal efter planen anvendes til at skabe nye boligområder i de kystnære byer med bopælspligt.

Har du en mening om, hvordan, der skal skabes attraktive boligområder langs kysten, så kan du give et høringssvar via nedenstående link