Skibsfører vil ikke betale bøde efter kollission

En søulykke nord for Bornholm i maj 2017 skal for Retten på Bornholm senere i denne måned.
Retten på Bornholm skal den 23. juli træffe afgørelse i en sag, hvor to skibe kolliderede nordøst for Hammeren den 6. maj 2017.

En dansk fragtbåd, der trak en kulpram, sejlede ved middagstid den 6. maj ind i et maltesisk tankskib cirka 16 sømil nord-nordøst for Christiansø.

De efterfølgende undersøgelser har vist, at det var den danske slæbebåd, VT Electron, der ikke overholdt loven. Skibets fører er efterfølgende blevet præsenteret for en bøde på 10.000 kr. som han ikke vil godtage.

Derfor er sagen for Retten på Bornholm den 23. juli.

Ifølge anklageskriftet er skibsføreren tiltalt for (citat):

"Ved grov fejl eller forsømmelse i tjenesten, at have navigeret i strid med godt sømandsskab, idet han forlod udkigstønden for at lave papirarbejde på broen, uden at være blevet behørigt afløst, og ikke at have gjort brug af de til rådighed værende radar- og navigationsmidler nede på broen, samt anvendt dette navigationsudstyr så effektivt som muligt, hvorfor der ikke blev opretholdt en sikker brovagt og holdt behørigt udkig, hvilket forårsagede søulykke." (Citat slut)

Altså det korte i det lange: Skibsføreren på slæbebåden har ikke udvist den nødvendige agtpågivenhed til søs.

Bornholms Politi har tidligere i år takseret skibsførerens forseelse til en bøde på 10.000 kr., og heri er skibsføreren, der kommer fra Marstal, ikke enig.

Politiets afgørelse i sagen beror på undersøgelser foretaget af Søfartsstyrelsen i tiden efter ulykken.

På billedet den pram som påsejlede det maltesiske skib liggende i Rønne efter påsejlingen nordøst for Bornholm.