Jensen sender 67 ansatte hjem

Jensen Denmark i Rønne har i dag opsagt 67 medarbejdere på grund af tilbagegang i ordrebogen.
Jensen Denmark A/S oplever i øjeblikket en vigende ordreindgang, der tilskrives det normale sæsonudsving. Første halvår har dog været tilfredsstillende.

Det oplyser administrerende direktør Morten Rask i en pressemeddelelse.

- Der er flere positive tendenser i de markeder vi opererer på, bl.a. med kraftig vækst i middelklassen på verdensplan og dermed øget rejseaktivitet samt stadigt flere, der benytter sundhedsvæsenet. Der er fortsat flere større konsolideringer i vaskeribranchen, kombineret med en vis uro på de internationale markeder bl.a. med handelshindringer, der medfører en vis tilbageholdenhed i ordreafgivelsen - specielt af større projekter, hvilket bevirker at det er svært at forudse den kommende afsætning. Da vi er en ordreproducerende virksomhed og helt afhængige af ordreindgangen, er vi nødsaget til at justere kapaciteten tilsvarende, skriver Morten Rask.

Derfor har vi i dag opsagt 67 medarbejdere til fratrædelse efter sommerferien, oplyser Morten Rask og fortsætter:

- Det er vores klare forventning, at vi efter en kort opbremsning, igen vil se aktivitetsniveauet stige. Vores langsigtede målsætninger, investeringer og indsatser, f.eks. på lærlingeområdet, vil fortsætte uændret.

Jensen Denmark A/S beskæftiger i dag ca. 578 medarbejdere på de tre fabrikker i Rønne.