Antallet af konkursbegæringer stiger på Bornholm

Både antallet af konkursbegæringer og tvangsauktioner på Bornholm stiger. Årsagen er Gældsstyrelsens indsats for at normalisere inddrivelse af gæld.
Tal fra retten på Bornholm viser at der i første halvår af 2019 har været stigninger i både antallet af tvangsauktioner og antallet af konkurser.

Antallet af tvangsauktioner er steget fra 36 til 47. Antallet af konkursbegæringer er steget fra 15 til 31.

I en kommentar til halvårstallet påpeger retspræsident Henrik Engell Rhod, at det stigende sagsantal hovedsagligt skyldes, at Gældsstyrelsens ( tidligere SKAT) inddrivelse af privates og virksomheders restancer til det offentlige er under normalisering, blandt andet bistået af kommuners hjemtagelse af inddrivelsen af ejendomsskatterestancer.

- Mange af de modtagne anmodninger om tvangsauktion angår mindre ejendomsskattebeløb, og langt de fleste anmodninger tilbagekaldes, fordi skyldneren betaler de skyldige beløb, når fogedretten henvender sig, skriver Henrik Engell Rhod i sin kommentar.