KB: Nej til at flytte bymidte i Nexø

En enig kommunalbestyrelses sagde torsdag nej til at flytte bymidten i Nexø efter forespørgsel fra en supermarkedskæde.
REMA 1000 har ladet COWI udarbejde et notat med henblik på at få tilladelse til at etablere en dagligvarebutik på 1200 m2 i Nexøs sydlige udkant ved Søbækken. I notatet foreslås det, at Nexø bymidte udvides på en ca. 1 km lang strækning mod syd langs Søndre Landevej ud til Søbækken, hvorved der vil være skabt et plangrundlag for at REMA 1000 kan opføre en dagligvarebutik her.

Inden behandlingen i kommunalbestyrelsen havde et flertal i økonomiudvalget sagt nej til at udvide bymidten i Nexø.

Det blev et klart nej til forslaget, idet alle kommunalbestyrelsens medlemmer var imod en udvidelse af Bymidten i Nexø.