Kræft udfordrer arbejdspladsen

Hvert år får 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder konstateret kræft, og hovedparten fortsætter med at gå på arbejde efter endt behandling.
Et sygdomsforløb med kræft kan give udfordringer på arbejdspladsen, og spørger man kræftpatienterne, siger mange af dem, at de oplever, at det har været udfordrende for deres leder at håndtere deres kræftforløb.

Hver tredje kræftpatient oplever, at lederen er udfordret
Kræftens Bekæmpelse har spurgt tidligere og nuværende kræftpatienter om forholdet til lederen under kræftsygdommen.

Her siger hver tredje kræftpatient, at det var en udfordring for deres leder at håndtere kræftforløbet, og tre ud af fire har oplevet udfordringer, da de vendte tilbage på arbejdet - blandt andet med senfølger og varetagelsen af opgaver.

Mange ledere mangler med andre ord værktøjer til at kunne håndtere en situation, de sandsynligvis kommer til at stå i på et tidspunkt i de kommende år, hvor flere vil overleve kræft, og hvor pensionsalderen stiger.

Estimater viser nemlig, at knap 20.000 danskere i den erhvervsaktive alder i 2025 vil få kræft. Det er en stigning i forhold til i dag, hvor antallet er 14.000. Lederne skal klædes endnu mere på

Der er derfor med brug for, at lederen klædes endnu bedre på, mener både DI og Kræftens Bekæmpelse.

På Bornholm kunne man tidligere på året konstatere, at antallet af kræfttilfælde var det laveste i mange år. Omkring 355 bornholmere får p.t. årligt konstateret kræft. Faldet optræder mest i antallet af brystkræfttilfælde. Derimod er der en stigning af kræfttilfælde blandt mænds kønsorganer.