Sidste frist for at komme i klimaudvalg

I dag udløber fristen for bornholmske borgere, der vil have sæde i det nye klima- og bæredygtighedsudvalg.
Kommunalbestyrelsen på Bornholm har tidligere besluttet at etablere et nyt udvalg, der afløser det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg, som udelukkende bestod af kommunalpolitikere med Anne Thomas som formand.

Det nye udvalg bliver sammensat af politikere, repræsentanter fra erhvervsliv og organisationer samt borgere.

Alle borgere på Bornholm kan søge om optagelse, men ansøgningsfristen udløber i dag onsdag. To borgere vil få sæde i udvalget.

Det nye udvalg for klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skal bidrage til strategiudvikling. Udvalget får som primær opgave at sikre udviklingen af flere strategier og planer inden valgperiodens udløb i december 2021.

Er man interesseret, så kan man sende en ansøgning til BRK med en begrundelse om, hvorfor man ønsker at være med i udvalget.

Ansøgningen sendes til specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær Marschner på Gitte.Hvidkaer@brk.dk.

Udvalget holder som udgangspunkt seks møder årligt, men udvalget kan vælge at holde flere. Medlemmer af udvalget får betalt kørsel og diæter.