Borgermøde om vådområde i Ekkodalen

Der afholdes høring og borgermøde i forbindelse med, at Naturstyrelsen på Bornholm ønsker at lave et 180 hektar stort naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen.
Naturstyrelsen på Bornholm ønsker at lave et vådområde for foden af Ekkodalens klipper. Derfor indkalder Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen nu til høring og borgermøde om projektet.

Borgermødet finder sted den 28. november på Bornholms Højskole, hvor alle interesserede er velkomne. Det kræver dog tilmelding hos Naturstyrelsen.

Naturgenopretningsprojektet omfatter et samlet areal på omkring 180 hektar og består af to områder. En større del af området har gennem en del år været drænet og udlagt som landbrugsareal. Det meste af arealet er i dag fredet.

Indsigelser og bemærkninger skal være indgivet senest den 2. januar 2020. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.