Voldgift: Sådan fungerer det

Civile tvister bliver ofte afgjort i voldgiften. Senest har BOFA tabt en sag til Rønne Vand og Varme. Her kan du blive klogere på, hvad en voldgift er.
I Danmark bliver tvister som udgangspunkt afgjort af domstolene, men hvis to stridende parter er enige, kan de lade sagen komme for en voldgiftsret. Det er en flere hundrede år gammel procedure.

Voldgifter er ofte allerede aftalt længe før en konflikt opstår. I mange kontrakter bliver det allerede aftalt ved indgåelsen, at en voldgift skal afgøre en uenig, hvis den opstår i kontraktperioden.

En voldgift kan nedsættes gennem et voldgiftsinstitut eller selvstændigt. Det er de stridende parter, der sammen nedsætter voldgiftsretten, derfor vælger de også selv voldgiftsdommerne.

En voldgiftsafgørelse adskiller sig fra en domstolsafgørelse ved, at den er bindende. En afgørelse kan således ikke ankes.

Kilde: Dansk Forening for Voldgift